Lê Thanh Hồng


Lê Thanh Hồng
 • Họ tên : Lê Thanh Hồng
 • Năm sinh : 14/10/1973
 • Nơi sinh : Thôn Hạ Trường, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
 • Cư trú : Số nhà 250, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Số CMND : 141639088
 • Tổng tài sản cá nhân : 4.18 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 4.18 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Quản lý kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07/2015 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
 • Từ tháng 06/2013 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Cửu Long
 • Từ tháng 04/1994 đến tháng 06/2012: Giám đốc tại Công ty TNHH Hoàng Lê- Hải Dương
 • Từ tháng 07 năm 2015 đến 27/04/2017 : Phó Tổng GĐ CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPM 348,300 9.17 14/07/2023 4.18
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPM
   348,300
   9.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 14/07/2023
   4.18

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thị Hà

Chị gái HPM 100 31/12/2015 0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HPM 15/08/2023 - 07/09/2023 190,000 15/08/2023 190,000
 • Đăng ký bán HPM 15/08/2023 - 07/09/2023 190,000 01/01/0001 0
 • Đã bán HPM 14/06/2023 - 13/07/2023 646,000 13/07/2023 570,000
 • Đã mua HPM - 0 26/12/2021 328,300