Nguyễn Tống Luận


Nguyễn Tống Luận
 • Họ tên : Nguyễn Tống Luận
 • Năm sinh : 30/01/1961
 • Nơi sinh : Bắc Ninh
 • Cư trú : Số 18- Tổ 18- Phường Trần Nguyên Hãn - TP Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang
 • Số CMND : 121085859
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.06 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 31.81 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + T3/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
 • + 4/2012 đến T2/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty cồ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
 • + 8/2010 đến nay: ủy viên BCH Đảng bộ Công ty khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015
 • + 5/2010 đến nay: Bí thư chi bộ phòng Ke hoạch
 • + 6/5/2010 đến nay: Kiểm soát viên Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 9/2008 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch, Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 15/2/2008-8/2008: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế hoạch, Công ty phân dạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 3/2002-14/2/2008: Phó trưởng phòng, phòng Kế hoạch, Công ty phân dạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 9/2001-2/2002: Chuyên viên phòng Ke hoạch, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 23/8/1999-8/2001: Phó giám đốc xí nghiệp 26/3, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 22/12/1998-22/8/1999: Chuyên viên phòng TCNS, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 7/1992-21/12/1998: Chuyên viên Xưởng Ưrê, Công ty phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • + 1/1989-6/1992: Tập sự chuyên viên Xưởng Tổng hợp Ưrê, XNLH phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • 06/1988-12/1988: Tập sự chuyên viên phòng Ke hoạch, nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • Từ tháng 03 năm 2016 đến ngày 23 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPH 3,093 0.04 31/12/2018 0.06
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPH
   3,093
   0.04%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.06

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPH 1,764,000 21% 12/2017 31.75
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPH
   1,764,000
   21%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 12/2017
   31.75