Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (HPH - UPCoM)

17.6 0 (0%) Cập nhật: 16:00 19/06/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu17.6 / 17.6
 • Sàn - Trần15 - 20.2
 • Thấp - Cao 1D17.6 - 17.6
 • Thấp - Cao 52T0 - 20.7
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nằm ở phía Bắc thành phố Bắc Giang, phía Đông và phía Bắc giáp Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, phía Nam giáp phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang và phía Tây giáp Công ty cổ phần Than hoạt tính Trường Phát.
 • Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2003000297 ngày 01/02/2008. Công ty được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng và 03 cổ đông sáng lập, trong đó Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (nay là CTCP Phân dạm và Hóa chất Hà Bắc) nắm cồ phần chi phối.
 • Hiện Công ty đang hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sổ 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016 với mức vốn điều lệ là 84.000.000.000 đồng.
 • Ngày 05/08/2009, Công ty cồ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc dược ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 04/12/2017, Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 219/2017/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.400.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất H2O2.
 • Mua bán H2O2, phân bón phục vụ nông nghiệp và các loại hóa chất khác. Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà Công ty kinh doanh.
Trải qua gần 10 năm thành lập và phát triển, Công ty đã dần tạo lập được thương hiệu trên thị trường, góp phần làm giảm lượng ô xy già nhập khẩu hàng tháng, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu làm cho người sử dụng được hưởng lợi về giá. Bên cạnh đó sản phẩm nhập khẩu, người tiêu dùng biết đến và ngày quan tâm sử dụng sản phẩm ô xy già Công ty sản xuất và cung cấp ngày một nhiều hơn. Thị trường chủ yếu nhắm tới của Công ty là các nhà máy sản xuất bột giấy, xử lý môi trường, tẩy nhuộm, điện tử và thực phẩm trong nước do vậy có lợi thế về vận chuyển so với nhập khẩu. Công ty đã tổ chức, xây dựng, lựa chọn hệ thống Nhà phân phối để tiêu thụ sản phẩm ô xy già.Việc lựa chọn Nhà phân phối cũng được Công ty tiến hành cẩn trọng và khoa học.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nằm ở phía Bắc thành phố Bắc Giang, phía Đông và phía Bắc giáp Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, phía Nam giáp phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang và phía Tây giáp Công ty cổ phần Than hoạt tính Trường Phát.
 • Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2003000297 ngày 01/02/2008. Công ty được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 56 tỷ đồng và 03 cổ đông sáng lập, trong đó Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (nay là CTCP Phân dạm và Hóa chất Hà Bắc) nắm cồ phần chi phối.
 • Hiện Công ty đang hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sổ 2400395807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 25/03/2016 với mức vốn điều lệ là 84.000.000.000 đồng.
 • Ngày 05/08/2009, Công ty cồ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc dược ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 04/12/2017, Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 219/2017/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.400.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất H2O2.
 • Mua bán H2O2, phân bón phục vụ nông nghiệp và các loại hóa chất khác. Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà Công ty kinh doanh.
 • Trụ sở: P.Thọ Xương - Tp.Bắc Giang - T.Bắc Giang
 • Điện thoại: (84.024) 352 6577
 • Email: hpco@hungphathabac.com.vn
 • Website: http://www.hungphathabac.com.vn
 • Tổng nhân sự: 54
 • Mã số kinh doanh: 2400395807
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Tống Luận
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thu Hằng
 • Niêm yết lần đầu: 28/12/2017
 • KLCP Niêm yết: 8,400,000
 • KLCP Lưu hành: 8,400,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HPH đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HPH đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS