Nguyễn Thế Hùng


Nguyễn Thế Hùng
 • Họ tên : Nguyễn Thế Hùng
 • Năm sinh : 10/04/1968
 • Trình độ : Kỹ sư Chế tạo máy
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.07 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.07 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Chế tạo máy
Quá trình làm việc:
 • Năm 2010 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất hưng Phát Hà Bắc
 • Năm 2005 đến năm 2010: Chuyên viên phòng Đầu tư Xây dựng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm Và I lóa chất Hà Bắc
 • Năm 2004 đến năm 2005: Giám dốc Công ty cồ phần Hòa Bình
 • Năm 2000 đến năm 2004: Giám đốc Xí nghiệp Giấy đế thuộc Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
 • Năm 1995 đến năm 2000: Quản đốc phân xưởng Giấy đế thuộc Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Tông hợp II thuộc Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • Năm 1991 đến năm 1995: Kỹ thuật viên tại Nhà máy cơ khí, xí nghiệp liên hợp phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPH 4,000 0.05 31/12/2018 0.07
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPH
   4,000
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   0.07