Hoàng Thị Thu


Hoàng Thị Thu
 • Họ tên : Hoàng Thị Thu
 • Năm sinh : 16/07/1964
 • Nguyên quán : Giao Tiến - Xuân Thuỷ - Nam Định
 • Nơi sinh : Nam Định
 • Cư trú : 26/96 đường Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng
 • Số CMND : 031179789
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.24 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.24 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Hóa
Quá trình làm việc:
 • Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 • Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 • - Chức vụ hiện nay:
 • Từ 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 • Từ 02/2001 đến 9/2005: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 • Từ 9/1997 đến 01/2001: Phó phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng
 • Từ 01/1991 đến 8/1997: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty sơn Hải Phòng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPP 19,543 0.25 14/12/2023 1.24
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPP
   19,543
   0.25%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 14/12/2023
   1.24