Nguyễn Văn Viện


Nguyễn Văn Viện
 • Họ tên : Nguyễn Văn Viện
 • Năm sinh : 15/12/1944
 • Nguyên quán : Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
 • Nơi sinh : Cát Tường - An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
 • Cư trú : Số 14 Hàng Kênh, phường Trại cau, Lê chân, TP HP
 • Số CMND : 030027582
 • Tổng tài sản cá nhân : 45.62 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 52.71 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sivico
 • Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vico
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 • Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 • - Chức vụ hiện nay:
 • 01/2003: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
 • Từ 4/1989 đến 12/2002: Giám đốc Công ty sơn HP nay là Công ty CP Sơn Hải Phòng.
 • Từ 6/1982 đến 3/1989: Phó phòng Tổ chức lao động Sở Công nghiệp Hải Phòng
 • Từ 8/1964 đến 5/1982: Giáo viên Trường cơ điện Hải Phòng
 • Đến ngày 04 tháng 03 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SIV 201,562 6.69 28/12/2023 7.05
 • 2 HPP 615,142 7.73 14/12/2023 38.57
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SIV
   201,562
   6.69%
  • 2
   HPP
   615,142
   7.73%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 28/12/2023
   7.05
  • 14/12/2023
   38.57

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SIV 202,500 6.72% 05/2017 7.09
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SIV
   202,500
   6.72%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/2017
   7.09

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Xuân Dung

Vợ HPP 627,804 14/12/2023 39.36

Lưu Thị Lan Hương

Con dâu HPP 463,304 14/12/2023 29.05

Nguyễn Văn Dũng

Con trai HPP 330,537 14/12/2023 20.72

Nguyễn Văn Dũng

Con trai SIV 93,750 28/12/2023 3.28

Nguyễn Như Ngà

Em gái SIV 3,750 28/12/2023 0.13

Nguyễn Như Ngà

Em gái HPP 51,845 14/12/2023 3.25

Nguyễn Thị Lan

Con gái HPP 22,420 14/12/2023 1.41

Nguyễn Thị Lan

Con gái SIV 5,625 28/12/2023 0.2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Con gái SIV 5,625 28/12/2023 0.2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Con gái HPP 5,726 14/12/2023 0.36

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký mua HPP 04/03/2014 - 30/03/2014 100,000 30/03/2014 0
 • Đăng ký mua HPP 11/02/2014 - 27/02/2014 100,000 26/02/2014 0
 • Đăng ký mua HPP 06/01/2014 - 26/01/2014 100,000 23/01/2014 0
 • Đăng ký mua HPP 05/12/2013 - 30/12/2013 100,000 29/12/2013 0
 • Đăng ký mua HPP 03/11/2013 - 28/11/2013 100,000 28/11/2013 0
 • Đăng ký mua HPP 06/10/2013 - 30/10/2013 100,000 27/10/2013 0
 • Đăng ký mua HPP 05/09/2013 - 29/09/2013 100,000 29/09/2013 0
 • Đăng ký mua HPP 06/08/2013 - 29/08/2013 100,000 29/08/2013 0
 • Đăng ký mua HPP 04/07/2013 - 30/07/2013 100,000 30/07/2013 0
 • Đăng ký mua HPP 06/06/2013 - 27/06/2013 100,000 01/01/0001 0