Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP - UPCoM)

63.6 0.8 (1.27%) Cập nhật: 16:00 01/03/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu61 / 62.8
 • Sàn - Trần53.4 - 72.2
 • Thấp - Cao 1D61 - 65.1
 • Thấp - Cao 52T50.1 - 70.3
 • KLGD2,000
 • GTGD0.12
 • NN Mua/Bán (KL)1,000 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0.06 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu21.81%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành và phát triển:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

 • Sản xuất và kinh doanh sơn các loại;
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất thông thường;
 • Dịch vụ thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu và dịch vụ khác.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sơn. Trong những năm vừa qua, HPP đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm sản xuất, có kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cấp thiết bị, đổi mới công nghệ nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ liên tục tăng trưởng qua các năm.

Lịch sử hình thành và phát triển:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

 • Sản xuất và kinh doanh sơn các loại;
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất thông thường;
 • Dịch vụ thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu và dịch vụ khác.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.
 • Trụ sở: Số 21 Đường 208 - X. An Đồng - H. An Dương - Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại: (84.225) 329 2019 - 383 5710 - 359 3682 - 384 7003 - 359 3681
 • Email: nguyenvandung@sonhaiphong.com
 • Website: http://www.sonhaiphong.com.vn
 • Tổng nhân sự: 190
 • Mã số kinh doanh: 0200575580
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
 • Đại diện công bố thông tin: NULL
 • Niêm yết lần đầu: 05/08/2010
 • KLCP Niêm yết: 8,007,177
 • KLCP Lưu hành: 7,960,436

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HPP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần SIVICO(SIV) 202,500 6.72 28/12/2023
HPP đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần SIVICO(SIV) Số cổ phiếu: 202,500 Tỉ lệ sở hữu 6.72
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH Nhựa Phoenix 6 6
  100
 • Công ty liên kết(5)
 • Công ty TNHH Sơn SAMHWA Hải Phòng 14.48 7.24
  50
 • CTCP Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu 83.25 265.42
  40.2
 • Công ty CP Sơn dầu khí Việt Nam 36 36
  35
 • Công ty CP Tập đoàn VLC 87.42 87.42
  32
 • CTCP Giải pháp sơn chuyên nghiệp Paintpro 15.2 24.3
  18
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH Nhựa Phoenix Vốn điều lệ: 6 Vốn góp: 6 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(5)
 • Công ty TNHH Sơn SAMHWA Hải Phòng Vốn điều lệ: 14.48 Vốn góp: 7.24 Tỉ lệ sở hữu: 50
 • CTCP Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu Vốn điều lệ: 83.25 Vốn góp: 265.42 Tỉ lệ sở hữu: 40.2
 • Công ty CP Sơn dầu khí Việt Nam Vốn điều lệ: 36 Vốn góp: 36 Tỉ lệ sở hữu: 35
 • Công ty CP Tập đoàn VLC Vốn điều lệ: 87.42 Vốn góp: 87.42 Tỉ lệ sở hữu: 32
 • CTCP Giải pháp sơn chuyên nghiệp Paintpro Vốn điều lệ: 15.2 Vốn góp: 24.3 Tỉ lệ sở hữu: 18
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS