Nguyễn Đức Tiến


Nguyễn Đức Tiến
 • Họ tên : Nguyễn Đức Tiến
 • Trình độ : Cử nhân Vật lý - Đại học Tổng hợp nước Cộng hòa Azecbazan (1974)
 • Tổng tài sản cá nhân : 6.22 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 6.22 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Năm 1974: Đại học Tổng hợp nước Cộng hòa Azecbazan - Cử nhân Vật lý
Quá trình làm việc:
 • Ông Nguyễn Đức Tín là thành viên Hội đồng Quản trị, Ông gia nhập HPT ngay từ những ngày đầu thành lập và là một trong những thành viên đầ u tiên xây dựng công ty.
 • Từ 1990 đến nay: công tác tạ i Viện khoa học vật liệu ứng dụng thuộc Trung tâm khoa học & công nghệ Việt nam.
 • Từ 1989 đến 1990: tu nghiệp t ại Mỹ.
 • Từ 1986 đến 1989: cán bộ Viện hóa học thuộc Viện khoa học Việt Nam t ại Tp.HCM.
 • Từ 1983 đến 1986: cộng tác viên khoa học tạ i Phân viện Hàn lâm khoa học Liên xô t ại Siberi, hoàn thành luận án Phó Tiến sĩ ngành hóa học chuyên ngành hóa lý.
 • Từ 1975 đến 1983: cán bộ nghiên cứu khoa học tạ i Phân viện khoa học Việt Nam t ại Tp.HCM.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPT 426,127 4.3 22/03/2016 6.22
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPT
   426,127
   4.3%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/03/2016
   6.22