Trần Anh Hoàng


Trần Anh Hoàng
 • Họ tên : Trần Anh Hoàng
 • Năm sinh : 02/07/1976
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : C104 Khu phố Mỹ Tú 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Số CMND : 022990009
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.82 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 8.71 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Houston - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Năm 1999: Đại học Kiến trúc T.P Hồ Chí Minh - Kỹ sư Xây dựng
 • Năm 2005: Đại học Houston - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Hiện nay, bên cạ nh là thành viên HĐQT Công ty HPT và Giám đốc điều hành Công ty Satico, Ông cũng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phầ n Khoáng Sản Vật Liệu A Plus và là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phầ n Địa ốc Đà Lạ t.
 • Trước khi tham gia vào HĐQT Công ty HPT, Ông là Giám đốc điều hành Công ty cổ phầ n đầ u tư Phân phối Satico, một công ty tư vấn và đầ u tư có sự tham gia góp vốn 30% của đối tác nước ngoài. Ông Hoàng cũng đã tư vấn cho một số công ty trong việc tái cấu trúc và xây dựng hệ thống quản trị.
 • Trong giai đo ạn 2000 – 2004, Ông là giám đốc điều hành công ty TNHH Quang Diệu, dưới sự điều hành của Ông, công ty đã đạt được tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng 50% mỗi năm và nhận thưởng xuất khẩu của Bộ Thương m ại trong 3 năm liên tiếp.
 • Từ năm 2000 đến năm 2005 : Trợ lý; Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Quang Diệu
 • Từ năm 2005 đến năm 2006 : Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Hoa Kỳ.
 • Vật liệu Á Cộng.
 • Coporation; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản
 • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần HPT Vietnam
 • Từ năm 2007 : Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phân phối SATICO;

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPT 55,822 0.56 04/07/2017 0.82
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPT
   55,822
   0.56%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/07/2017
   0.82

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPT 540,417 5.45% 06/2016 7.89
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPT
   540,417
   5.45%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 06/2016
   7.89

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đàm Thiện Ngọc

Mẹ HPT 236,600 24/12/2015 3.45

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HBC 09/08/2011 - 09/10/2011 187,825 09/10/2011 187,820