Nguyễn Văn Phương


Nguyễn Văn Phương
 • Họ tên : Nguyễn Văn Phương
 • Tổng tài sản cá nhân : 3.32 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 3.32 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.
 • - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình.
 • - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng An Việt.
 • - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng H.P.T.
 • - Từ tháng 11/2017 đến nay: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
 • - Từ tháng 09/2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại QHP.
 • - Từ tháng 6/2018 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc S.E.A Thuận Phước.
 • - Từ ngày 07/03/2017 đến tháng 6/2018: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc S.E.A Thuận Phước.
 • - Từ tháng 6/2018 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc.
 • - Từ ngày 22/02/2017 đến tháng 6/2018 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc.
 • - Từ ngày 31/08/2016 đến nay Giám đốc Cienco 5 Hà Nội – Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5- CTCP
 • - Từ tháng 7/2019 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 5 – CTCP.
 • - Từ tháng 04/2016 đến tháng 7/2019: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 5 – CTCP.
 • - Từ năm 2016 – tháng 11/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
 • - Từ tháng 07/2015 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô.
 • - Từ tháng 04/2014 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị thường trực Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.
 • - Từ năm 2008 – đến nay: Phó Chủ tịch Hội đổng quản trị Công ty CP Bất động sản An Thịnh Hòa Bình
 • - Từ năm 2003 – năm 2008: Công tác tại Công ty TNHH An Thịnh

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPX 608,337 0.2 31/12/2021 3.32
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPX
   608,337
   0.2%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   3.32

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Thu Hương

Em gái HPX 305 30/06/2020 0