Đặng Hữu Dũng


Đặng Hữu Dũng
 • Họ tên : Đặng Hữu Dũng
 • Năm sinh : 04/03/1962
 • Nguyên quán : xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
 • Cư trú : Lô 26A tổ 30 phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
 • Số CMND : 030141876
 • Trình độ : - Kỹ sư Cấp thoát nước- Kỹ sư Quản trị Kinh doanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.38 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 241.82 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ sư Cấp thoát nước
Quá trình làm việc:
 • + 8/2016-Nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng
 • + 4/2015-8/2016: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng
 • + 11/2007-4/2015: Phó Tổng giám đốc công ty Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng
 • + 11/2000-11/2007: Trưởng Phòng Kinh doanh tiêu thụ Phòng Kinh doanh tiêu thụ, Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
 • + 9/1993 -11/2000: Phó Quản đốc Phân xưởng Điều độ, Công ty Cấp nước Hải Phòng
 • 7/1985 -9/1993: Cán bộ kĩ thuật Công ty Cấp nước Hải Phòng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPW 86,400 0.12 14/11/2016 1.38
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPW
   86,400
   0.12%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 14/11/2016
   1.38

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPW 15,027,381 20.25% 03/2020 240.44
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPW
   15,027,381
   20.25%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 03/2020
   240.44

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đỗ Thị Mai Hương

Vợ HPW 73,000 29/05/2018 1.17