Hoàng Quang Thành


Hoàng Quang Thành
 • Họ tên : Hoàng Quang Thành
 • Tổng tài sản cá nhân : 28.72 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 28.72 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HRB 444,641 7.02 31/12/2021 28.72
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HRB
   444,641
   7.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   28.72

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Hoàng Quang Tuấn

Con trai HRB 1,267,680 31/12/2021 81.89

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HRB 17/01/2021 - 08/02/2021 1,267,680 19/01/2021 1,267,680
 • Đã mua HRB 26/11/2019 - 26/12/2019 823,038 26/12/2019 633,840
 • Đã mua HRB 26/08/2019 - 26/09/2019 200,000 10/09/2019 198,471