Phan Huy Tý


Phan Huy Tý
 • Họ tên : Phan Huy Tý
 • Năm sinh : 30/11/1960
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : số 69 Phố Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội
 • Số CMND : 001060006543
 • Tổng tài sản cá nhân : 95.51 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 95.51 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Luật
 • Kỹ sư Cơ khí
Quá trình làm việc:
 • + 2012 - nay: TV Hội đồng quản trị Công ty CP Harec đầu tư và Thương mại
 • + 1998- Nay: Giám đốc VPTVKDN Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà
 • 1993-1997: Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HRB 1,478,472 23.33 31/12/2021 95.51
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HRB
   1,478,472
   23.33%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   95.51

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phan Thùy Linh

Con đẻ HRB 13,628 28/08/2017 0.88