Nguyễn Thị Hạnh


Nguyễn Thị Hạnh
 • Họ tên : Nguyễn Thị Hạnh
 • Năm sinh : 19/11/1990
 • Nơi sinh : Thái Bình
 • Cư trú : Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Số CMND : 151790070
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.12 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Luật
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07/2015 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
 • Từ tháng 04/2015 đến tháng 07/2015: Trợ lý pháp lý tại công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hà Dương.
 • Từ tháng 11/2013 đến tháng 03/2015: Nhân viên Pháp Chế tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ MT6.
 • Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013: Nhân viên pháp chế tại Công ty Tư vấn kế toán Hoàng Gia, chi nhánh Hà Nội.
 • Từ tháng 11 năm 2016 : Phó TGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế giới

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPM 75,000 1.97 31/12/2019 0.9
 • 2 ONW 62,075 3.1 30/11/2016 0.22
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPM
   75,000
   1.97%
  • 2
   ONW
   62,075
   3.1%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.9
  • 30/11/2016
   0.22

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Văn Long

Em trai HPM 200 23/12/2015 0

Nguyễn Văn Long

Em trai ONW 100 30/11/2016 0

Tô Thị Hiên

Mẹ HPM 100 23/12/2015 0