Ngô Lan Anh


Ngô Lan Anh
 • Họ tên : Ngô Lan Anh
 • Năm sinh : Năm 1990
 • Trình độ : Cử nhân Luật
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.05 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.05 tỷ đồng

Quá trình học tập:

 • Cử nhân Luật

Quá trình làm việc:

 • Từ năm 2013 đến năm 2015: Chuyên viên Pháp lý Công ty Luật TNHH Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư
 • Từ ngày 01/01/2015 đến nay: Chuyên viên Pháp chế CTCP Tập đoàn Hòa Phát
 • Từ ngày 22/04/2021 đến nay: Thành viên ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Hòa Phát


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPG 1,560 0 31/12/2022 0.05
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPG
   1,560
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.05