Trần Thị Thu Hiền


Trần Thị Thu Hiền
 • Họ tên : Trần Thị Thu Hiền
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.18 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.18 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPG 5,774 0 31/12/2022 0.18
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPG
   5,774
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.18

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Trần Văn Cứ

Bố HPG 2,600 17/06/2022 0.08