Nguyễn Việt Thắng


Nguyễn Việt Thắng
 • Họ tên : Nguyễn Việt Thắng
 • Năm sinh : 04/02/1970
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trình độ : Kỹ sư - Đại học Xây dựng Hà Nội
 • Tổng tài sản cá nhân : 578.15 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 578.15 tỷ đồng

Ông Nguyễn Việt Thắng có 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại Tập đoàn Hòa Phát với các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, Giám đốc Công ty Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương. Ngày 26/4/2021, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

Quá trình học tập:
 • Năm 1992: Đại học Xây dựng Hà Nội - Kỹ sư Xây dựng 
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1998 đến năm 2003: Phó Giám đốc Xây Dựng - Công ty Xây dựng số 4, Tổng CTXD Hà Nội
 • Từ ngày 19/01/2007 đến ngày 31/03/2008: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
 • Từ năm 2003 đến năm 2015: Phó Giám đốc - Công ty CP XD và PT Đô thị Hòa Phát
 • Từ ngày 07/04/2012 đến ngày 27/07/2022: Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hòa Phát
 • Từ ngày 30/03/2012 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát
 • Từ năm 2015 đến năm 2020: Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên
 • Từ 01/01/2018: Giám đốc CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương
 • Từ 01/01/2019: Phó GĐ CTCP Năng lượng Hòa Phát
 • Từ 01/01/2020: Tổng GĐ CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát
 • Từ 27/07/2022: Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hòa Phát


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPG 18,650,151 0.32 31/12/2022 578.15
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPG
   18,650,151
   0.32%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   578.15

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HPG 22/08/2018 - 20/09/2018 1,500,000 20/09/2018 1,300,000