Lã Giang Trung


Lã Giang Trung
 • Họ tên : Lã Giang Trung
 • Năm sinh : 20/07/1981
 • Cư trú : P1404 tầng 14, tòa nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Số CMND : 035081000144
 • Tổng tài sản cá nhân : 157.81 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 157.81 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2015 đến ngày 23 tháng 07 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HESTIA

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSA 4,782,250 60.74 30/06/2023 157.81
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSA
   4,782,250
   60.74%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2023
   157.81

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đỗ Thị Ngọc

Mẹ HSA 500 30/06/2023 0.02

Chu Ngọc Thắng

Bố vợ HSA 177 20/10/2023 0.01

Nguyễn Thị Phương Nha

Mẹ vợ HSA 91 13/10/2023 0

Lã Trung Hiếu

Em trai HSA 46 13/10/2023 0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HSA 31/03/2022 - 28/04/2022 240,000 28/04/2022 78,371
 • Đã mua HSA 24/02/2022 - 24/03/2022 250,000 24/03/2022 6,100
 • Đã mua HSA 30/12/2021 - 27/01/2022 700,000 17/01/2022 455,337
 • Đã mua HSA 16/12/2021 - 13/01/2022 2,000,000 23/12/2021 1,979,065
 • Đã mua HSA 11/11/2021 - 09/12/2021 1,000,000 09/12/2021 496,153
 • Đăng ký mua HSA 04/11/2021 - 02/12/2021 1,000,000 07/11/2021 0
 • Đã mua HSA 30/09/2021 - 28/10/2021 200,000 28/10/2021 52,700
 • Đã mua HSA 26/08/2021 - 23/09/2021 200,000 23/09/2021 5,600
 • Đăng ký mua HSA 22/07/2021 - 19/08/2021 200,000 19/08/2021 0
 • Đã mua HSA 17/06/2021 - 15/07/2021 200,000 15/07/2021 11,371