Nguyễn Trọng Thiết


Nguyễn Trọng Thiết
 • Họ tên : Nguyễn Trọng Thiết
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Trước khi đảm nhiệm chức danh Phó TGĐ thì ông Nguyễn Trọng Thiết giữ vị trí giám đốc Ban Đầu tư
 • Từ ngày 04 tháng 05 năm 2020 : Phó TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPX 3,890 0 31/12/2022 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPX
   3,890
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.02

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Hằng Nga

Vợ HPX 402 31/12/2022 0