Vũ Đình Đức


Vũ Đình Đức
  • Họ tên : Vũ Đình Đức

Quá trình làm việc:
  • + T12/2013 đến nay: Chuyên viên tài chính- Phòng tài chính kế toán Tổng Công ty CP Bia - Rượu- Nước giải khát Hà Nội
  • T12/2011- T11/2013: Nhân viên quản lý khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế VIBank