Trần Phương Dung


Trần Phương Dung
 • Họ tên : Trần Phương Dung
 • Năm sinh : 18/01/1983
 • Cư trú : 10T2 NM Đèn Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số CMND : 012267915
 • Tổng tài sản cá nhân : 23.58 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 23.58 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSA 714,400 9.07 30/06/2023 23.58
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSA
   714,400
   9.07%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2023
   23.58

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Minh Hiếu

Chồng HSA 100 31/12/2022 0

Trần Đức Cương

Bố HSA 100 31/12/2022 0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HSA 12/10/2023 - 09/11/2023 714,400 26/10/2023 714,400
 • Đăng ký bán HSA 12/10/2023 - 09/11/2023 714,400 01/01/0001 0
 • Đã mua HSA 12/11/2018 - 11/12/2018 90,000 15/11/2018 85,100
 • Đã mua HSA 26/09/2018 - 24/10/2018 60,000 08/10/2018 52,800
 • Đã mua HSA 11/09/2018 - 09/10/2018 77,000 12/09/2018 77,000