Nguyễn Thị Hoàng Yến


Nguyễn Thị Hoàng Yến
 • Họ tên : Nguyễn Thị Hoàng Yến
 • Trình độ : Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Đại học Văn Lang T.P Hồ Chí Minh (2001)
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.93 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.93 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Năm 2001: Đại học Văn Lang T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Quá trình làm việc:
 • Từ 2001 đến nay: công tác tạ i Công ty HPT và đã trải qua nhiều vị trí công việc trong công ty.
 • Bà là một trong những cán bộ tích cực tích cực tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình tác nghiệp trong hoạt động quản trị chất lượng của công ty. Bà làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn nỗ lực trong mọi hoạt động công tác.
 • Bà đã kinh qua nhiều chức vụ quản lý về quản trị, hành chính, nhân sự,.. tại HPT và hiện đang giữ chức Trưởng khối Tổng hợp với trách nhiệm quản lý Nhân sự, chất lượng và hành chính, kiêm nhiệm công việc Thành viên Ban Kiểm soát.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HPT 61,979 0.63 21/12/2021 0.93
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HPT
   61,979
   0.63%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 21/12/2021
   0.93

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HPT 14/12/2021 - 12/01/2022 2,215 20/12/2021 2,215
 • Đã mua HPT 21/08/2011 - 30/08/2011 10,000 22/08/2011 10,000