Nguyễn Tuấn Dũng


Nguyễn Tuấn Dũng
 • Họ tên : Nguyễn Tuấn Dũng
 • Số CMND : 037089000042
 • Tổng tài sản cá nhân : 17.05 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 17.05 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 22 tháng 05 năm 2020 đến ngày 25 tháng 03 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSL 2,750,000 7.77 31/12/2022 17.05
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSL
   2,750,000
   7.77%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   17.05

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thị Khuyên

Vợ HSL 358,620 31/12/2022 2.22

Vũ Thị Tâm

Mẹ HSL 149 31/12/2022 0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HSL 13/03/2022 - 2,500,000 13/03/2022 2,500,000
 • Đăng ký mua HSL 19/07/2021 - 17/08/2021 500,000 17/08/2021 0