Dương Thị Lam


Dương Thị Lam
 • Họ tên : Dương Thị Lam
 • Cư trú : Tổ 25 phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Số CMND : 013590082
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 7/2018 - Nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty Thương mại Hà Nội CTCP
 • + 5/2015 - 6/2018: Phó Tổng giám dốc - Kế toán trưởng Công ty CP Thăng Long GTC
 • + 4/2014 - 4/2015: Kế toán trưởng Vingroup
 • + 9/2009 - 3/2014: Kiểm toán viên Công ty TNHH Mazars VN
 • + 8/2008 - 8/2009: Kiểm toán viên nội bộ Công ty TNHH Nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương
 • + 7/2005 - 7/2008: Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán VN
 • + 5/2001 - 6/2005: Kế toán trường Công ty Sở hữu trí tuệ Banca
 • 9/1999-4/2001: Kế toán tổng họp Kế toán trưởng Công ty TM&SX hàng XK Ngân Anh
 • Từ tháng 07 năm 2018 đến ngày 15 tháng 07 năm 2019 : Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Chức vụ hiện tại