Nguyễn Ngọc Hải


Nguyễn Ngọc Hải
 • Họ tên : Nguyễn Ngọc Hải
 • Năm sinh : 19/11/1978
 • Nguyên quán : Phú Thọ
 • Cư trú : phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Số CMND : 025078000216
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 05 năm 2005 đến tháng 07 năm 2007 : Nhân viên Kế toán - CTCP Đầu tư & Xây dựng HUD3
 • Từ tháng 08 năm 2007 đến tháng 05 năm 2012 : Nhân viên Kế toán - Công ty CP Đầu tư & Phát triển Hợp Phú
 • Từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 08 năm 2013 : Kế toán trưởng - CTCP Thương mại Phan Hoa
 • Từ tháng 09 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014 : Nhân viên Kế toán - Công ty CP Bạch Đằng 10
 • Từ tháng 01 năm 2014 đến ngày 09 tháng 04 năm 2018 : Quyền Kế toán trưởng CTCP Thương mại Hà Tây
 • Từ tháng 01 năm 2014 : Quyền Kế toán trưởng - CTCP Thương mại Hà Tây

Chức vụ hiện tại