Văn Thị Thanh Thủy


Văn Thị Thanh Thủy
  • Họ tên : Văn Thị Thanh Thủy


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán HTT 26/07/2018 - 23/08/2018 650,760 26/07/2018 650,760