Hoàng Đức Phương


Hoàng Đức Phương
 • Họ tên : Hoàng Đức Phương
 • Năm sinh : 30/11/1975
 • Nơi sinh : Yên Dũng, Bắc Giang
 • Cư trú : Xóm 1B, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
 • Số CMND : 012475337
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.08 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.08 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sĩ Kiến trúc
Quá trình làm việc:
 • Từ 2013 đến nay Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty HUD6
 • Từ 2010 - 2013 Phó Giám đốc Công ty HUD6
 • 2008- 2010 Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6
 • Từ 2007 - 2008 Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6
 • 2002 - 2007 Phó Giám đốc Văn phòng tư vấn thiết kế số 2 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội
 • 1997 - 2002 Cán bộ Ban quản lý dự án cầu Diễn - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HU6 12,750 0.17 31/12/2022 0.08
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HU6
   12,750
   0.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.08