Bùi Thái Khanh


Bùi Thái Khanh
  • Họ tên : Bùi Thái Khanh
  • Năm sinh : 19/06/1975

Quá trình làm việc:
  • - Từ 1/2010 – nay: Kế toán Đội xây dựng số 111
  • - 8/2007 -12/2009: Kế toán Ban điều hành HUD1 – Sông Thao;
  • - 1/2004 – 7/2007: Kế toán đội xây dựng số 110 – Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1;
  • - 2000 – 2003: Nhân viên Công ty cổ phần may Tân Chiều;

Chức vụ hiện tại