Lương Công Tú


Lương Công Tú
 • Họ tên : Lương Công Tú
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Đến ngày 16 tháng 07 năm 2018 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HU1 6,441 0.06 31/12/2019 0.04
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HU1
   6,441
   0.06%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.04

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HU1 23/04/2012 - 23/06/2012 7,000 11/06/2012 7,000