Chu Hữu Nghị


Chu Hữu Nghị
 • Họ tên : Chu Hữu Nghị
 • Năm sinh : 31/10/1972
 • Cư trú : Số 4 Nguyễn Khuyến - p An Tảo - TP Hưng Yên
 • Số CMND : 145274917
 • Trình độ : Đại học N/A
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.16 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.16 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học N/A
Quá trình làm việc:
 • 11/2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty may Hưng Yên - Công ty Cổ phần
 • 01/2013-10/2016: Giám đốc điều hành Tổng Công ty may Hưng Yên - Công ty Cổ phần
 • 06/2011-01/2013: Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần
 • 06/2009-06/2011: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phú Hưng
 • 01/2006-06/2009: Trưởng phòng Kế hoạch- Xuất nhập khẩu - Công ty may Hưng Yên
 • 01/2002-01/2006: Phó phòng Kế hoạch-Xuất nhập khẩu - Công ty may Hưng Yên
 • 01/1995-01/2002: Nhân viên phòng Kế hoạch- Xuất nhập khẩu - Công ty may Hưng Yên
 • 06/1992-01/1995: Nhân viên phòng chuẩn bị sản xuất- Công ty may Hưng Yên

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HUG 32,948 0.17 31/12/2018 1.16
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HUG
   32,948
   0.17%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   1.16

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Vũ Thị Giáng Hương

Vợ HUG 19,000 17/08/2017 0.67