Đỗ Huy Cường


Đỗ Huy Cường
 • Họ tên : Đỗ Huy Cường
 • Năm sinh : 04/03/1977
 • Nơi sinh : Hải Phòng
 • Cư trú : Số 8-B1, tổ 59, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số CMND : 013097242
 • Tổng tài sản cá nhân : 23.85 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 23.85 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sĩ Môi trường
Quá trình làm việc:
 • - Từ 07/2010 đến 06/2012: Trưởng phòng môi trường CTCP hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH
 • - Từ 09/2008 đến 06/2010: Kỹ sư CTCP Kỹ Thuật ELcom
 • - Từ 01/2007 đến 08/2008: Viện sĩ Viện nghiên cứu Cơ khí
 • - Từ 06/2004 đến 12/2003: Trưởng phòng sản xuất Công ty KONYA paper VN
 • - Từ 09/2003 đến 05/2004: Trưởng phòng KCS Công ty Thép Việt Nhật
 • - Từ 07/2001 đến 08/2003: Kỹ sư Công ty YAZAKI Hải Phòng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVH 4,612,502 11.35 31/12/2022 23.85
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVH
   4,612,502
   11.35%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   23.85

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HVH 12/04/2021 - 22/04/2021 2,300,000 22/04/2021 2,300,000
 • Đã mua HVH - 0 09/03/2021 1,734,209
 • Đã mua HVH 28/07/2020 - 26/08/2020 200,000 26/08/2020 115,130
 • Đã mua HVH 05/02/2020 - 04/03/2020 100,000 01/03/2020 100,000
 • Đã mua HVH 07/11/2019 - 06/12/2019 250,000 06/12/2019 54,960
 • Đã mua HVH 04/09/2019 - 03/10/2019 150,000 12/09/2019 150,000
 • Đăng ký mua HVH 13/06/2019 - 12/07/2019 800,000 12/07/2019 0