Trần Ngọc Dũng


Trần Ngọc Dũng
 • Họ tên : Trần Ngọc Dũng
 • Nguyên quán : Sơn Đông, Lập Trạch, Vĩnh Phúc
 • Nơi sinh : Kim Xuyên, Sơn Dương, Tuyên Quang
 • Cư trú : Lô 4K Tôn Đức Thắng, Quảng Ngãi
 • Trình độ : Kỹ sư Cơ khí

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Cơ khí
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 05 năm 1996 đến tháng 06 năm 1996 : Nhân viên phòng kỹ thuật - Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-3
 • Từ tháng 06 năm 1996 đến tháng 08 năm 1997 : Kỹ thuật thi công Nhà máy đường Yaunpa - Gia Lai
 • Từ tháng 09 năm 1997 đến tháng 06 năm 1998 : Nhân viên phòng kinh tế - kỹ thuật Công ty lắp máy và XD 45-3
 • Từ tháng 07 năm 1998 đến tháng 04 năm 1999 : Đội phó đội công trình Nhà máy thủy điện Sông Hinh - Phú Yên
 • Từ tháng 05 năm 1999 đến tháng 11 năm 1999 : Kỹ thuật thi công nhà máy thủy điện Đa Mi - Hàm Thuận
 • Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 02 năm 2001 : Kỹ thuật thi công nhà máy đường Cam Ranh - Khánh Hào
 • Từ tháng 03 năm 2001 đến tháng 07 năm 2002 : Nhân viên phòng kinh tế - tiếp thị - Công ty Lắp máy & XD 45-3
 • Từ tháng 08 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003 : Nhân viên phòng kế hoạch đầu tư - Công ty Lắp máy & XD 45-3
 • Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 04 năm 2005 : Nhân viên phòng kinh tế kỹ thuật - Công ty Lắp máy & XD 45.3
 • Từ tháng 05 năm 2005 : Phó phòng kinh tế kỹ thuật - Công ty CP Lilama 45.3

Chức vụ hiện tại


Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đào Duy Cán

Cha vợ L43 5,200 31/12/2016 0.01