Nguyễn Văn Vĩnh


Nguyễn Văn Vĩnh
 • Họ tên : Nguyễn Văn Vĩnh
 • Năm sinh : 12/12/1971
 • Nguyên quán : Bắc Thái
 • Trình độ : Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.1 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LKW 2,800 0.11 31/12/2022 0.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LKW
   2,800
   0.11%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.1

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán LKW - 0 14/06/2020 2,000