Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW - UPCoM)

30.3 0 (0%) Cập nhật: 16:00 16/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu30.3 / 30.3
 • Sàn - Trần25.8 - 34.8
 • Thấp - Cao 1D30.3 - 30.3
 • Thấp - Cao 52T25.5 - 36.6
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu3.46%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa75.75 Tỷ
 • CP Lưu hành2,500,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.94
 • PSN/A
 • BVPS32.37
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành:
 • 29/07/2004: CTCP Cấp Nước Long Khánh được thành lập, với tiền thân là Xí Nghiệp Nước Long Khánh.
 • 18/02/2008: Xí Nghiệp Nước Long Khánh được cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Cấp Nước Long Khánh. Vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng.   
 • 07/11/2011: Cổ phiếu của CTCP Cấp Nước Long Khánh được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp nhận lưu ký. 
 • 04/07/2012: Chính thức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán LKW. Đây là một bước tiến mới trong việc đại chúng và quảng bá hơn nữa thương hiệu của LKW.  
 • Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng Tổng khối lượng đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phần 

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác, lọc và phân phối nước sạch
 • Thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước
CTCP Cấp nước Long Khánh là công ty duy nhất hoạt động trong lĩnh vực cấp nước tại Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang từng bước phát triển. Năng lực sản xuất của công ty hiện nay đủ đế sản xuất nước đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất tại địa bàn Thành phố Long Khánh. Năm 2023, công ty đầu tư mới dự án nhà máy nước mặt hồ Cầu Dầu công suất 4.000 m3/ngày và nhà máy nước mặt hồ Suối Tre công suất 8.150 m3/ngày để tăng cường năng lực sản xuất - kinh doanh phục vụ khách hàng. Hoạt động xây lắp của Công ty cũng đang dần hoàn thiện, dần tiến đến khả năng xây dựng các tuyến ống cấp nước với giá trị lớn.
Quá trình hình thành:
 • 29/07/2004: CTCP Cấp Nước Long Khánh được thành lập, với tiền thân là Xí Nghiệp Nước Long Khánh.
 • 18/02/2008: Xí Nghiệp Nước Long Khánh được cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Cấp Nước Long Khánh. Vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng.   
 • 07/11/2011: Cổ phiếu của CTCP Cấp Nước Long Khánh được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp nhận lưu ký. 
 • 04/07/2012: Chính thức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán LKW. Đây là một bước tiến mới trong việc đại chúng và quảng bá hơn nữa thương hiệu của LKW.  
 • Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng Tổng khối lượng đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phần 

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác, lọc và phân phối nước sạch
 • Thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước
 • Trụ sở: 2Bis Cách Mạng Tháng 8 - P.Xuân Bình - TX.Long Khánh - T.Đồng Nai
 • Điện thoại: (84.251) 387 7241
 • Email: capnuoclongkhanh@yahoo.vn
 • Website: http://www.capnuoclongkhanh.com.vn
 • Tổng nhân sự: 64
 • Mã số kinh doanh: 3600979223
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vĩnh
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Niêm yết lần đầu: 04/07/2012
 • KLCP Niêm yết: 2,500,000
 • KLCP Lưu hành: 2,500,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
LKW đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
LKW đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS