Lê Trường Sơn


Lê Trường Sơn
 • Họ tên : Lê Trường Sơn
 • Năm sinh : 10/02/1963
 • Nơi sinh : Long An
 • Cư trú : Khu phố Bình Phú, Phường 5, Tp. Tân An, Long An
 • Số CMND : 300 666 730
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.92 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 12.67 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Tài chính Kế toán - Cử nhân Tài chính - Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Giám đốc XN Nông sản và Bao bì kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
 • Từ 4/2009 – đến nay: Giám đốc XN Nông sản và Bao bì thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm kiêm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
 • Từ 09/2002 – 3/2009: Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Công ty Cổ phần Nông sản và Bao bì Long An
 • Từ 1998 – 8/2002: Phó Giám đốc XN SXKD Bao Bì Công ty Lương thực Long An
 • Từ 1997 – 1998: Kế toán trưởng XN SXKD Bao Bì Công ty Lương thực Long An
 • Từ 1994 – 1996: Kế toán Công ty Liên doanh chế biến Gạo Việt Nguyên
 • Từ 1989 – 1994: Kế toán trưởng XN Cung ứng Vật tư Lương thực Công ty Lương thực Long An
 • Từ 1988 – 1989: Nhân viên Sở Tài chính Vật giá Long An
 • Đến ngày 14 tháng 11 năm 2015 : Thành viên BKS CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
 • Từ ngày 14 tháng 11 năm 2015 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017 : Phó Tổng GĐ CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MCF 84,439 0.78 22/04/2024 0.92
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MCF
   84,439
   0.78%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/04/2024
   0.92

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MCF 1,077,800 10% 01/2020 11.75
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MCF
   1,077,800
   10%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/2020
   11.75

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán MCF 09/08/2023 - 06/09/2023 163,739 30/08/2023 82,900
 • Đăng ký bán MCF 09/08/2023 - 06/09/2023 163,739 01/01/0001 0
 • Đã mua MCF 06/03/2023 - 04/04/2023 150,000 14/03/2023 134,100