Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF - HNX)

10 0.2 (1.96%) Cập nhật: 14:21 16/04/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu10.3 / 10.2
 • Sàn - Trần9.2 - 11.2
 • Thấp - Cao 1D9.8 - 10.3
 • Thấp - Cao 52T7.4 - 15
 • KLGD117,860
 • GTGD1.2
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu1.45%
 • Nhóm ngành Hàng tiêu dùng và trang trí
 • Vốn hóa107.78 Tỷ
 • CP Lưu hành10,777,838
 • P/E9.92
 • EPS1,007.95
 • P/B0.87
 • PS0.24
 • BVPS11.47
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành

 • Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 24/9/2001 của BCHTW khóa IX về chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 2/4/2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã có quyết định số 54A/QĐ.HĐQT thực hiện sáp nhập một số đơn vị trực thuộc Công ty Lương Thực Long An vào xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông Nghiệp, bao gồm: Xí nghiệp Chế biến Gạo Đặc Sản, Xí nghiệp Đầu tư Hạ tầng kinh doanh Địa ốc, Trạm thu mua chế biến Lương thực Bình Tịnh và Đội Vận Tải để tiến hành xây dựng phương án cổ phần hóa. Ngày 9/12/2004 Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn đã ra quyết định số 4438/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, viết tắt là MECOFOOD.
 • Cổ phiếu của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm đã được giao dịch trên Sàn chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 14/02/2011 với MCK: MCF
 • Ngày 11/11/2011, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh

 

Ngành nghề kinh doanh

 • Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa các mặt hàng về lương thực, thực phẩm, nông sản, bao bì các loại, hàng mỹ nghệ từ cây lúa non và rơm sấy;
 • Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản và sản phẩm cơ khí các loại;
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thủy bộ;
 • Tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công xây lắp về lĩnh vực cơ khí, điện và xây dựng; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
 • Địa bàn kinh doanh: tập trung chủ yếu tỉnh Long An và các tỉnh lân cận
Mecofood là một trong những đơn vị xuất khẩu gạo lớn ở Đồng bằng Sông Cửu Long và trên toàn quốc. Là đơn vị kinh doanh lương thực thực phẩm có truyền thống lâu năm, có quy mô khá trong ngành, trong khối thương mại kinh doanh về lương thực thực phẩm. Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu (về quy mô và hiệu quả, lành mạnh về tài chính) hoạt động kinh doanh khắp các tỉnh phía Nam. Bên cạnh đó, uy tín của Công ty trong những năm qua đã được khẳng định. Thương hiệu Mecofood đã khá quen thuộc trong ngành lương thực thực phẩm. Dưới đây là một số lợi thế cạnh tranh nổi bật của Mecofood so với các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực

Lịch sử hình thành

 • Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 24/9/2001 của BCHTW khóa IX về chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 2/4/2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã có quyết định số 54A/QĐ.HĐQT thực hiện sáp nhập một số đơn vị trực thuộc Công ty Lương Thực Long An vào xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông Nghiệp, bao gồm: Xí nghiệp Chế biến Gạo Đặc Sản, Xí nghiệp Đầu tư Hạ tầng kinh doanh Địa ốc, Trạm thu mua chế biến Lương thực Bình Tịnh và Đội Vận Tải để tiến hành xây dựng phương án cổ phần hóa. Ngày 9/12/2004 Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn đã ra quyết định số 4438/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, viết tắt là MECOFOOD.
 • Cổ phiếu của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm đã được giao dịch trên Sàn chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 14/02/2011 với MCK: MCF
 • Ngày 11/11/2011, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh

 

Ngành nghề kinh doanh

 • Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa các mặt hàng về lương thực, thực phẩm, nông sản, bao bì các loại, hàng mỹ nghệ từ cây lúa non và rơm sấy;
 • Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản và sản phẩm cơ khí các loại;
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thủy bộ;
 • Tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công xây lắp về lĩnh vực cơ khí, điện và xây dựng; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
 • Địa bàn kinh doanh: tập trung chủ yếu tỉnh Long An và các tỉnh lân cận
 • Trụ sở: 29 Nguyễn Thị Bảy - P. 6 - Tp. Tân An - T. Long An
 • Điện thoại: (84.272) 352 1212
 • Email: info@mecofood.com.vn
 • Website: http://mecofood.com.vn
 • Tổng nhân sự: 338
 • Mã số kinh doanh: 1100664038
 • Đại diện pháp luật: Lê Trường Sơn
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Trường Sơn
 • Niêm yết lần đầu: 14/02/2011
 • KLCP Niêm yết: 10,777,838
 • KLCP Lưu hành: 10,777,838

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
MCF đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
MCF đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS