Hoàng Thị Liên


Hoàng Thị Liên
 • Họ tên : Hoàng Thị Liên
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.22 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.22 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MCF 20,208 0.19 30/06/2021 0.22
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MCF
   20,208
   0.19%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   0.22