Mai Quốc Hưng


Mai Quốc Hưng
 • Họ tên : Mai Quốc Hưng
 • Năm sinh : 02/07/1994
 • Nơi sinh : Xuân Trường, Nam Định
 • Cư trú : Xóm 6b, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định
 • Số CMND : 163320325
 • Trình độ : Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.6 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.6 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 11 năm 2017 – nay: TV HĐQT CTCP Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận. Chuyên viên tài chính tại CTCP Tập đoàn Quốc Tế Năm Sao
 • - Từ tháng 11 năm 2016 – tháng 10 năm 2017: Chuyên viên tài chính tại CTCP Tập đoàn Quốc Tế Năm Sao
 • - Từ tháng 01 năm 2016 – tháng 10 năm 2016: Chuyên viên tại Ngân hàng Đại Dương, Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ABS 111,250 0.14 31/12/2022 0.6
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ABS
   111,250
   0.14%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.6