Nguyễn Đạt Châu


Nguyễn Đạt Châu
 • Họ tên : Nguyễn Đạt Châu
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.27 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.27 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Chủ tịch danh dự ''

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ABS 50,375 0.06 31/12/2022 0.27
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ABS
   50,375
   0.06%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.27