Đỗ Viết Hà


Đỗ Viết Hà
 • Họ tên : Đỗ Viết Hà
 • Năm sinh : 06/09/1991
 • Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ABS 272 0 31/12/2022 0
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ABS
   272
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0