Nguyễn Gia Khoa


Nguyễn Gia Khoa
  • Họ tên : Nguyễn Gia Khoa


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán MPT 07/03/2021 - 05/04/2021 285,600 21/03/2021 285,600