Lưu Quang Minh


Lưu Quang Minh
 • Họ tên : Lưu Quang Minh
 • Năm sinh : 03/02/1970
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : P306, Nhà 17T2 Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Số CMND : 011389739

Quá trình học tập:
 • Đại học Thương mại - Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + Từ tháng 2/2012 đến nay: Uy viên HĐQT/Phó Tống Giám dốc Công ty CP Đàu tư Tông hợp Hà Nội
 • + 5/201 ] đến 1/2012: Uy viên HĐQT kiêm Tông Giám đốc Công ty CP Đầu tu tống hợp Hà Nội
 • + 07/2007 đến 4/2011: Uỷ viên HĐQT/Phó Tông Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tông hợp Hà Nội
 • + 05/2005-07/2007: Giám đốc công ty CP TM Hoàng Hải Long
 • + Giữ các chức vụ sau: Phụ trách cửa hàng Hon da; Trưởng văn phòng đại diện tại 1'rimg Khánh. Trung quốc; Phó trương phòng xe máy; Đại diện phần vốn góp cùa C1RI và giữ chức Chu tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty CP Xuất nhập khẩu Đống Đa.
 • + 1998-2005: Công tác tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư san xuất.
 • +1996-1998: Cán bộ kinh doanh Công ty TM Trường An Ban Tài chính Quản trị Trung ương.

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán SHN 02/07/2017 - 31/07/2017 30,000 11/07/2017 30,000
 • Đã bán SHN 06/12/2016 - 29/12/2016 100,000 29/12/2016 100,000
 • Đã bán SHN 01/06/2016 - 30/06/2016 200,597 06/06/2016 200,597
 • Đã bán SHN 31/07/2014 - 28/08/2014 13,000 25/08/2014 13,000
 • Đã bán SHN 30/01/2012 - 29/03/2012 10,000 29/03/2012 9,000
 • Đã bán SHN 30/11/2011 - 29/01/2012 100,000 25/12/2011 100,000
 • Đã bán SHN 02/10/2011 - 28/11/2011 100,000 03/11/2011 105,000
 • Đã bán SHN 21/07/2011 - 20/09/2011 50,000 21/08/2011 20,000
 • Đăng ký bán SHN 17/02/2011 - 17/04/2011 50,000 17/04/2011 0
 • Đã mua SHN 04/11/2010 - 04/01/2011 100,000 14/12/2010 65,000