Nguyễn Thị Khánh


Nguyễn Thị Khánh
 • Họ tên : Nguyễn Thị Khánh
 • Năm sinh : 28/10/1970
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.19 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 8.89 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ T4/2018-Nay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Tổng CTCP Dệt May Nam Định
 • - Từ T4/2018-Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP May IV - Dệt May Nam Định
 • - Từ T4/2017-Nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Dệt - Dệt May Nam Định
 • - Từ T4/2017-Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP May 5 - Dệt May Nam Định
 • - Từ T4/2016-T4/2018: Giám đốc điều hành Tổng CTCP Dệt May Nam Định
 • - Từ 2014-Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định
 • - Từ 2013-2014: Giám đốc Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định
 • Từ 2002-201: Kế toán trưởng Công ty CP May 1 - Dệt Nam Định

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NDT 29,554 0.19 24/08/2022 0.19
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NDT
   29,554
   0.19%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 24/08/2022
   0.19

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NDT 1,360,000 8.7% 09/2018 8.7
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NDT
   1,360,000
   8.7%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/2018
   8.7