Hoàng Thị Minh Châu


Hoàng Thị Minh Châu
 • Họ tên : Hoàng Thị Minh Châu
 • Năm sinh : 09/12/1978
 • Nơi sinh : Nam Định
 • Trình độ : Cử nhân - Đại học Thương mại (2000)
 • Tổng tài sản cá nhân : 75.44 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 75.44 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Năm 1996 - năm 2000: Đại học Thương mại - Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • - Từ T4/2015: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng CTCP Bamboo Capital
 • - Từ T8/2014: Trưởng BKS kiêm trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ, CTCP Quản lý quỹ Thăng Long.
 • - Từ T8/2013 đến T6/2014: Trưởng phòng kế toán, CT tài chính Cổ phần Handico.
 • - Từ T6/2012 đến T7/2013: KT trưởng, CTCP Thủ Phủ Tre
 • - Từ T12/2011 đến T5/2012: kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 • - Từ T1/2010 đến T11/2011: Kế toán trưởng, chi nhánh Hà Nội, CTCP Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín.
 • - Từ T7/2007 đến T1/2010: Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
 • - Từ T1/2007 đến T6/2007: Kế toán trưởng, CTCP Giầy Đông Anh, Hà Nội
 • - Từ T4/2003 đến T12/2006: Chuyên viên Kế toán, Công ty TNHH Thương mại DV Cát Sơn - CN Hà Nội

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BCG 8,751,675 1.64 31/12/2022 75.44
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BCG
   8,751,675
   1.64%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   75.44

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Ngô Thành Vinh

Chồng BCG 2,409,750 26/08/2022 20.77

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán BCG - 0 13/01/2022 4,000,000
 • Đã bán BCG 02/03/2021 - 02/03/2021 400,000 02/03/2021 400,000
 • Đã mua BCG 03/05/2017 - 02/06/2017 100,000 03/05/2017 100,000
 • Đã bán SBS 03/04/2012 - 03/06/2012 17,400 04/04/2012 17,400