Thái Hồng Nhã


Thái Hồng Nhã
  • Họ tên : Thái Hồng Nhã
  • Năm sinh : 06/10/1976
  • Nguyên quán : Nghệ An
  • Cư trú : Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An
  • Số CMND : 182259756
  • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ hiện tại