Phạm Thị Thu Thủy


Phạm Thị Thu Thủy
 • Họ tên : Phạm Thị Thu Thủy
 • Tổng tài sản cá nhân : 9.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 9.12 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PDC 1,659,000 11.06 30/06/2021 9.12
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PDC
   1,659,000
   11.06%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   9.12