Trần Văn Nguyên


Trần Văn Nguyên
  • Họ tên : Trần Văn Nguyên
  • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
  • Từ năm 1999 đến năm 2001 : Nhân viên Công ty XD GT Sài Gòn
  • Từ năm 2001 đến năm 2003 : Nhân viên Công ty TNHH TV XD Việt Hưng
  • Từ năm 2003 đến năm 2010 : Trưởng BQL Dự án Khu quản lý đường bộ-đường thủy Đồng Nai
  • Từ năm 2010 đến năm 2015 : Trưởng BQL Dự án Tổng Công ty CP Phát triển KCN
  • Từ tháng 01 năm 2016 đến nay : Phó TGĐ Công ty CP Cảng Đồng Nai

Chức vụ hiện tại