Nguyễn Ngọc Tuấn


Nguyễn Ngọc Tuấn
 • Họ tên : Nguyễn Ngọc Tuấn
 • Năm sinh : 17/08/1970
 • Số CMND : 211375505
 • Trình độ : - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế- Cử nhân Ngoại ngữ
 • Tổng tài sản cá nhân : 13.32 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 13.32 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Ngoại ngữ
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế
Quá trình làm việc:
 • Khai thác container Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
 • - 09/2009: Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng
 • Cảng Đồng Nai.
 • - 09/2007 – 08/2009 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
 • Cổ phần Cảng Đồng Nai.
 • - 2006 – 08/2007 Trưởng phòng khai thác – Điều độ Công ty
 • Nai.
 • - 2000 – 2005 Trưởng phòng khai thác thương vụ Cảng Đồng
 • - 12/1998 – 2000 Phó phòng thương vụ Cảng Đồng Nai.
 • Đồng Nai.
 • - 04/1998 – 12/1998 Cán bộ phụ trách phòng thương vụ Cảng
 • - 1996 – 04/1998 Cán bộ phụ trách Thương vụ Cảng Đồng Nai.
 • Cảng Đồng Nai.
 • - 1995 – 1996 Nhân viên Điều độ Phân Cảng Gò Dầu – thuộc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PDN 113,840 0.31 24/10/2023 13.32
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PDN
   113,840
   0.31%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 24/10/2023
   13.32

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thị Phương Thảo

Vợ PDN 15,180 24/10/2023 1.78

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký mua PDN 14/01/2024 - 06/02/2024 50,000 01/01/0001 0
 • Đã bán PDN 31/07/2023 - 29/08/2023 50,000 24/08/2023 15,000
 • Đăng ký bán PDN 31/07/2023 - 29/08/2023 50,000 01/01/0001 0
 • Đã bán PDN 05/03/2023 - 02/04/2023 30,000 02/04/2023 20,000