Huỳnh Ngọc Sơn


Huỳnh Ngọc Sơn
 • Họ tên : Huỳnh Ngọc Sơn
 • Năm sinh : Năm 1978
 • Nguyên quán : Quảng Ngãi
 • Số CMND : 211982712
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.2 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.2 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BRC 14,000 0.11 31/12/2022 0.2
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BRC
   14,000
   0.11%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.2

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Vy Thị Thanh Nhi

Vợ BRC 12,000 31/12/2022 0.17