Lưu Thị Tố Như


Lưu Thị Tố Như
 • Họ tên : Lưu Thị Tố Như
 • Năm sinh : 21/11/1980
 • Nguyên quán : Tiền Giang
 • Số CMND : 025029271
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân
Quá trình làm việc:
 • Từ 2002 đến 2005 : Kế toán tổng hợp tại DNTN in Hồng Phúc
 • Từ 2006 đến 2007 : Kế toán thanh toán tại Công ty Cao su Bến thành
 • Từ 2007 : Kế toán trưởng tại CTCP Cao su Bến thành
 • Từ năm 2017 : Phó Tổng giám đốc CTCP Cao su Bến Thành

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BRC 1,050 0.01 31/12/2022 0.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BRC
   1,050
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.01

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lương Hồ Ngọc Thanh

Chồng BRC 26,250 28/08/2013 0.37